ВАЖНО!!!

Уважаеми настоящи и бъдещи ползватели на пелетни съоръжения “Грейко”,

На Вашето внимание – ПРАВИЛНИ НАСТРОЙКИ на температурите за работа на съоръжения “Грейко”:

1. Температура на системата – 75 °C;

2. На помпата – 65 °C (не по-ниска от 60°C).

Това гарантира по-икономична работа на съоръжения “Грейко” и по-голяма дълговечност на използване на съоръжението.

Корозия по димогарния сноп, причинена от отлагането на конденз и усвояването в него на сажди, катрани и креозотна субстанция НЕ СЕ покрива от гаранцията, т.к. не е причинена от производителя!

Бъдете здрави!

Благодарение на вградения нов 32bit /битов/ микропроцесор и изцяло променен софтуер, новият контролер има множество важни подобрения спрямо предшественика си:

  • По-ясен и интуитивен интерфейс за управление
  • Възможност за вграждане на WiFi модул NRM-W3 в контролния модул, за свързване със системата за дистанционен мониторинг и управление през Интернет – “Naturela Smarthome”
  • Възможност за включване на втори контролен модул NRC-6 SV с функция и на стаен термостат
  • Възможност за работа с до 4 предварително настроени профила за различни горива с лесно превключване при смяна на горивото
  • Извеждане на статистическа информация за разхода на гориво по часове с възможност за въвеждане на калибрираща константа за шнека за гориво
  • При регистрация на повреда или събитие засягащо работата на контролера, се записва информация с кратко описание, час и дата на събитието

НОВ КОНТРОЛЕН МОДУЛ С ЦВЕТЕН ДИСПЛЕЙ

NRC-6 – нов, по-красив и интелигентен контролен модул с 2.4“ цветен дисплей и по-ясен и интуитивен интерфейс за управление със съвременен дизайн на менютата за настройка.

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОБАВЯНЕ НА WIFI МОДУЛ

Възможност за вграждане на WiFi модул NRM-W3 в контролния модул, за свързване със системата за дистанционен мониторинг и управление през Интернет – “Naturela Smarthome”.

Препорачителна мощност при избор на пелетнa горелкa GREYKO RB STAR в зависимост от отопляемата площ в m2
Изолация
20kW
30kW
50kW
100kW
+
до 200 m2
до 280 m2
до 450 m2
обърнете се към инсталатор
-
до 150 m2
до 240 m2
до 380 m2
обърнете се към инсталатор

+ при добра изолация на дома         – без изолация

ГАБАРИТНИ И ПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ РАЗМЕРИ НА ПЕЛЕТНИ ГОРЕЛКИ GREYKO RB 20Kw/30Kw/50Kw/100Kw

ПРЕДИМСТВА ПЕЛЕТНА ГОРЕЛКА GREYKO RB
1.Работа с всякакъв вид и качество пелети – дървесни и агропелети (без сламени).
2.Бърз монтаж и настройка – 4 часа от 1 човек.
3.Не е необходимо да се почиства горелката.
4.Модулация – три степени на регулиране на мощността.
5.Самопочистване без прекъсване на горивния процес.
6.Надежден ел. нагревател – 10 000 цикъла живот.
7.Ниска мощност (консумация) на ел. нагревател – 121 W. Бързо запалване ≈ 2 мин.
8.Негорима гъвкава тръба – фламекс.
9.Невъзможност да се осъществи „обратен пламък”, дори с извадена гъвкава тръба.
10.Защита от препълване на входящата тръба.
11.Студен корпус и тубус на горелката при процеса на работа.
12.Фотосондата не може да се запраши,опуши или стопи.
13.Функция „поддържане на огъня”.
14.Вертикален пламък .
15.Възможност за управление от стаен и програмируем термостат.
16.Лесен монтаж.
17.Лесен пуск и настройка.
18.Висока ефективност на горене – предварително загряване и газоотделяне.
19.Възможност за директен монтаж на нафтови котли без преустройство (комплект 2 фланеца).
20.Лесна експлоатация.
21.Лесно почистване.
22.Възможност за включване на помпа за БГВ.
23.Конкурентна цена на получаваната топлинна енергия.
24.Не замърсява околната среда.
25.Съвместима с всички котли на твърдо гориво без да е необходима реконструкция на отоплителната инсталация.
26.Напълно автоматизирана.