GREYKO BIJOU ELEGANCE
ДИМЕНСИИ
16 kW
Височина
mm
1295
Ширина
mm
534
Дълбочина
mm
680
Тегло
kg
215
Комин (тръба изходящи газове), диаметър
mm
Ф80
Температура на изходящите газове
⁰C
≈ 116
Тръба входящ въздух, диаметър
mm
Ф40
Вместимост на бункера за пелети -
максимално количество
kg
45
Номинална мощност
kW
16
Мощност топлоотдаване водна риза
kW
14
Изход водна риза
"
G1''
Вход водна риза
''
G1''
Работно налягане
Bar
2
Среден разход на гориво за час
kg/h
1.8
Време за изгаряне на пълен бункер с
пелети при максимална мощност
h
15
Съдържание на CO в димнитe газове, изчислено
към 13% O2 при номинална топлинна мощност
PPM
291
Ефективност
%
92.09
Номинална електрическа мощност
W
90
Максимална електрическа мощност
W
380
Захранващо напрежение
V
230
Обем водна риза
L
30
Препоръчително гориво
Дървесни пелети
с диаметър 6-8мм. EN14961:2011
ПОЗИЦИЯ
ЕЛЕМЕНТ
1
Стъкло
2
Врата
3
Ревизионен капак димен вентилатор
4
Ревизионни отвори на изходяща камера на димни газове
5
Пепелник
6
Въздушни отвори за обдухване на стъклото
7
Горивна чашка
8
Отвори за постъпване на пелети
9
Манометър
10
Контролен модул
11
Бункер
12
Ринг за почистване на димогарните тръби
13
Ревизионен капак
14
Куплунг за стаен термостат
14а
Термозащита от прегряване на водата
15
Изход топла вода
16
Предпазен клапан 3bar
17
Предпазители
18
Букса захранване
19
Водна помпа
20
Вход студена вода
21
Тръба димни газове
22
Тръба входящ въздух
РЪКОВОДСТВО ПЕЛЕТНИ КАМИНИ GREYKO BIJOU