ПРОМОЦИОНАЛНИ ЦЕНИ ЗА ПЕРИОДА 09.06.2020 – 09.07.2020