ПРОМОЦИОНАЛНИ ЦЕНИ ЗА ПЕРИОДА 03.06.2019 – 03.07.2019