ПРОМОЦИОНАЛНИ ЦЕНИ ЗА ПЕРИОДА 08.09.2020 – 08.10.2020