гр. Горна Оряховица, ул. "Странджа" № 13

GREYKO BIJOU DESIGN

ПЕЛЕТНА КАМИНА GREYKO BIJOU DESIGN

На вашето внимание!
Относно информация за избор, закупуване, монтаж, настройка, гаранционно обслужване, възникнали технически неизправности моля обръщайте се към дистрибутора за вашия регион.
Изборът на пелетни съоръжения е строго индивидуален и неправилното определяне на мощността на съоръженията ще доведе до следните проблеми:
  • образуване на конденз по отоплителното съоръжение, което уврежда металните повърхности;
  • неправилен режим на работа, водещ до неефективно горене;
  • честo гасене и запалване, водещо до повреждане на запалката.

АКО НЕ НАМЕРИТЕ НУЖНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ В САЙТА, ОБЪРНЕТЕ СЕ КЪМ НАЙ-БЛИЗКИЯ ДИСТРИБУТОР.

ВАЖНО!!!

Уважаеми настоящи и бъдещи ползватели на пелетни съоръжения “Грейко”,

На Вашето внимание – ПРАВИЛНИ НАСТРОЙКИ на температурите за работа на съоръжения “Грейко”:

1. Температура на системата – 75 °C;

2. На помпата – 65 °C (не по-ниска от 60°C).

Това гарантира по-икономична работа на съоръжения “Грейко” и по-голяма дълговечност на използване на съоръжението.

Корозия по димогарния сноп, причинена от отлагането на конденз и усвояването в него на сажди, катрани и креозотна субстанция НЕ СЕ покрива от гаранцията, т.к. не е причинена от производителя!

Бъдете здрави!

Пелетни камини GREYKO BIJOU DESIGN :

Модел GREYKO BIJOU DESIGN
Дименсии
10 kW
16 kW
25 kW
Височина
mm
1056
1056
1056
Ширина
mm
585
585
585
Дълбочина
mm
614
614
672
Тегло
kg
169
183
202
Обем водна риза
L
28
30
45
Комин (тръба изходящи газове), диаметър
mm
Ф80
Ф80
Ф80
Температура на изходящите газове
°C
≈116
≈116
≈116
Тръба входящ въздух, диаметър
mm
Ф40
Ф40
Ф40
Вместимост на бункера за пелети - максимално количество
kg
45
45
45
Номинална мощност
kW
10
16
25
Мощност топлоотдаване водна риза
kW
8,4
14
21.9
Изход водна риза
"
G1”
G1”
G1”
Вход водна риза
"
G1”
G1”
G1”
Работно налягане
Bar
2
2
2
Среден разход на гориво за час
kg/h
1,2
1.8
2.8
Време за изгаряне на пълен бункер пелети при макс. мощност
h
22
15
9
Съдържание на CO в димните газове, изчислено към 13% O2 при номинална топлинна мощност
PPM
291
291
291
Ефективност
%
92,09
92,09
92,09
Номинална електрическа мощност
W
90
90
90
Максимална електрическа мощност
W
380
380
380
Захранващо напрежение
V
230
230
230
Препоръчително гориво
Дървесни пелети
с диаметър 6-8мм. EN14961:2011
1 - Керамично стъкло8 - Отвор за постъпване на пелети
2 - Врата (възможност за ляв или десен монтаж)9 - Манометър
3 - Предпазна детонационна клапа10 - Контролен модул
4 - Ревизионни отвори на изходяща камера на димни газове11 - Преден декоративен панел
5 - Пепелник12 - Ревизионен капак за почистване на димогарните тръби
6 - Въздушни отвори за почистване на стъклото13 - Ринг за почистване на димогарни тръби
7 - Горивна камера14 - Бункер с пелети
15 - Куплунг за стаен термостат
15а - Термозащита от прегряване на водата
16 - Изход топла вода
17 - Изход предпазен клапан
18 - Предпазител 0,8А
19 - Предпазител 5А
20 - Захранване
21 - Помпа
22 - Вход вода
23 - Комин
24 - Въздух
ДОКУМЕНТАЦИЯ

РЪКОВОДСТВО ПЕЛЕТНИ КАМИНИ GREYKO BIJOU

GREYKO BIJOU 10kW

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

GREYKO BIJOU 16kW

ПРОДУКТОВ ФИШ

PRODUCT FICHE

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

GREYKO BIJOU 25kW

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

error: Content is protected !!