гр. Горна Оряховица, ул. "Странджа" № 13

общи условия

ГРЕЙКО ИНЖЕНЕРИНГ ООД > общи условия

Политика за защита на личните данни

Ние от www.greyko.com, смятаме за голям приоритет защитата на Вашите лични данни и затова искаме процесът по тяхното обработване да бъде напълно ясен и прозрачен. За целта спазваме стриктно политиката ни за обработване и защита на Вашите лични данни. Политиката ни за защита на лични данни, начина по който ги обработваме и съхраняваме са ясно описани по-долу в този раздел.

Сърфирането в уебсайта на „Грейко Инженеринг“ ООД не означава непременно събирането на вашите лични данни. „Грейко Инженеринг“ ООД  предоставя чрез уебсайта си форма за контакт с екипа ни, при желание за връзка с нас. С попълването на посочената контактна форма ни давате Вашите лични данни, които ще обработваме с цел осъществяване на обратна връзка и диалог с всеки, заявил желание за това чрез попълване на контактната форма през           сайта ни.

Във връзка с това „Грейко Инженеринг“ ООД е приела няколко мерки за сигурност, за да гарантира защитата на личните данни, предоставени ни чрез нашия уебсайт, срещу тяхното разпространение, загуба, незаконно използване, изменения, неоторизирано обработване или достъп или друг начин за незаконна обработка на лични данни.

КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Всички лични данни се предпазват от неоторизиран достъп с помощта на най-съвременните технологии за сигурност. При трансфера на данни използваме така наречената SSL (Secure Socket Layer) система за сигурност.

Всички потребителски данни, предоставени на нашия уебсайт, се събират, обработват и съхраняват при условията и реда на Закона за защита на личните данни.

КОЙ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

Съгласно приложимия закон за защита на личните данни, които ни предоставяте, техен администратор е дружеството „Грейко Инженеринг“ ООД, с ЕИК 201965550, адрес на регистрация 5100 гр. „Горна Оряховица“, ул. „Отец Паисий“ №61.

ЛИЧНИ ДАННИ

Под лични данни се разбира всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице; физическо лице, което може да бъде идентифицирано, може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез позоваване на идентификатор, като име, идентификационен номер, данни за местоположението, онлайн идентификатор или един или повече фактори, специфични за физическите, физиологичните, генетичните, умствена, икономическа, културна или социална идентичност на физическо лице.

В уеб сайта на „Грейко Инженеринг“ ООД събираме само лични данни, които се считат за необходими за връзката, която „Грейко Инженеринг“ ООД би искал да поддържа с Вас, т.е. име, имейл адрес или телефонен номер.

КАК И КОГА СЕ СЪБИРАT ЛИЧНИ ДАННИ?

Вашите лични данни могат да бъдат събрани:

  • Когато попълвате формуляра „Пишете ни“ в нашия уебсайт;

ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

а. Съгласие: Вашите лични данни могат да бъдат обработвани чрез свободно дадени, конкретни, информирани и недвусмислени указания за Вашия субект на данни, желания, чрез които той или тя, чрез изявление или чрез ясни позитивни действия, означава съгласие за обработката на лични данни, свързани с него, от „Грейко Инженеринг“ ООД. Ще поискаме Вашето съгласие в случаите на комуникации, свързани с дейността на „Грейко Инженеринг“ ООД.

б. В обхвата на предоставянето на услуги: Вашите лични данни ще бъдат обработени, когато са абсолютно необходими за предоставянето на консултации и съдействие, договорени от Вас.

ПЕРИОД, ЗА КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

„Грейко Инженеринг“ ООД ще пази Вашите лични данни само през периода, строго необходим за целта, с която са събрани.

„Грейко Инженеринг“ ООД ще пази вашите лични данни (име, адрес, имейл и телефонен номер) с цел да Ви информира за наши събития и да Ви изпрати покани, както и за бюлетин и/ или други информационни публикации. Ние няма да споделяме Вашите лични данни с трети лица.

След като измине определеният максимален краен срок, личните Ви данни ще бъдат анонимизирани по необратим начин, така че да могат да се съхраняват от „Грейко Инженеринг“ ООД или безопасно да бъдат унищожени.

КОЙ ИМА ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Вашите лични данни са пряко достъпни единствено от екипът на „Грейко Инженеринг“ ООД с цел обратна връзка.

Ние никога не прехвърляме, продаваме или разменяме Вашите данни за маркетингови цели на трети лица.

 

 

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА?

  • По всяко време може да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме.
  • Когато обработваме Вашите лични данни, по автоматизиран начин, въз основа на Вашето съгласие, имате право да получите копие на Вашите данни в структуриран, широко използван електронен формат. Това включва само предоставените от Вас лични данни.
  • Имате право да поискате коригиране на личните си данни ако те са непълни или грешни. Това може да го направите през формата за контакти или email: office@greyko.com

КАК МОЖЕ ДА ПРИЛОЖИТЕ ВАШИТЕ ПРАВА

За Ваше улеснение, винаги можете да се свържете със служител отговорен за обработване на Вашите лични данни на e-mail: office@greyko.com

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Съдържанието на този уебсайт, включително марки, дизайни, лога, текстове, изображения, аудио и видео материали, е собственост на „Грейко Инженеринг“ ООД, освен ако не е посочено друго чрез препратка към източника на съдържанието. Такова съдържание е защитено в рамките на общите правни условия и международното и националното законодателство относно защитата на интелектуалната собственост. Не е позволено да се показва, възпроизвежда, разпространява, променя, предава или използва съдържанието на настоящия уебсайт по какъвто и да е начин за всяка обществена или търговска цел без предварителното изрично писмено съгласие на „Грейко Инженеринг“ ООД.

Въпреки това, потребителят може да отпечата всяка част от материала на уебсайта, стига той да не бъде променен по никакъв начин, ако се използва за лични и нетърговски цели и докато указанието за собственост не бъде премахнато.

СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ

„Грейко Инженеринг“ ООД е възприела адекватни технически и организационни процедури с цел да се избегнат нарушения на сигурността, неправомерен достъп до лични данни, унищожаване или незаконна употреба.

error: Content is protected !!