МОДЕЛ
ДИМЕНСИИ
EXOTIC 20
Мощност
kW
5-20
Тегло
kg
189
Габаритни размери H / W / D
mm
1260/570/700
Консумация на пелети
kg/h
1-4
Воден обем
L
77
Максимално работно налягане
bar
2
Налягане при изпитване
bar
5
Препоръчителна работна температура на водата
°С
60/80
Максимална температура на вода
°С
90
"Температура на изходящите газове,
при максимална мощност"
°С
125
Тяга на комина
Pa
16
Входна тръба D4
"
1 1/4
Изходна тръба D1
"
1 1/4
ПИК - кран D3
"
1/2
Гилза за термосонда D2
-
ПИК - кран - D3
"
1/2
Диаметър на димоотвода - М
mm
148
Отстояние на гилзата за термосонда между вх.и изх.тръби - А/E
mm
450/955
Отстояние между входна и изходна тръби - E/B
mm
955/425
Отстояние на клапана (ПИК-кран D3) от входната тръба - С
mm
265
КПД
%
до 93