"ГРЕЙКО ИНЖЕНЕРИНГ" ООД , гр. Горна Оряховица, ул. "Странджа" № 13

ПРОДУКТИ

Пелетна камина Grejko Bijou 16kW

ПЕЛЕТНИ КАМИНИ GREYKO BIJOU

Пелетен котел GREYKO EXPERT

ПЕЛЕТНИ КОТЛИ GREYKO EXPERT

Комбиниран котел GREYKO EXPERT

КОМБИНИРАНИ КОТЛИ GREYKO EXPERT

Топловъздушен апарат

ТОПЛОВЪЗДУШНИ АПАРАТИ

Пелетна горелка GREYKO RB

ПЕЛЕТНИ ГОРЕЛКИ GREYKO RB

Горивоподаващ шнек

ГОРИВОПОДАВАЩ ШНЕК

Турболаторни пружини

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПОЧИСТВАНЕ

VDG

ВЕНТИЛАТОР НА ДИМНИ ГАЗОВЕ

Комплект за преустройство

КОМПЛЕКТ ЗА ПРЕУСТРОЙСТВО

error: Content is protected !!