"ГРЕЙКО ИНЖЕНЕРИНГ" ООД , гр. Горна Оряховица, ул. "Странджа" № 13

Уважаеми клиенти,

поради увеличаване обема на заявките, доставките на пелетни съоръжения ГРЕЙКО ще се извършват най-малко за 20 работни дни.

На вашето внимание!
Отностно информация за избор, закупуване, монтаж, настройка, гаранционно обслужване, възникнали технически неизправности моля обръщайте се към дистрибутора за вашия регион.
Изборът на пелетни съоръжения е строго индивидуален и неправилното определяне на мощността на съоръженията ще доведе до следните проблеми:
 • образуване на конденз по отоплителното съоръжение, което уврежда металните повърхности;
 • неправилен режим на работа, водещ до неефективно горене;
 • честo гасене и запалване, водещо до повреждане на запалката.

АКО НЕ НАМЕРИТЕ НУЖНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ В САЙТА, ОБЪРНЕТЕ СЕ КЪМ НАЙ-БЛИЗКИЯ ДИСТРИБУТОР.

“ГРЕЙКО ИНЖЕНЕРИНГ” ООД е с основна дейност проектиране и производство на пелетни съоръжения.

Технологичният процес преминава през няколко етапа:

Проектиране на съоръжението и изготвяне на прототип.

Внедряване на съоръжението в производство чрез механична обработка.

Сглобяване на детайлите и компонентите на пелетното съоръжение.

Идентификация на готовия продукт, контрол на качеството, опаковка и експедиция.

Продуктите на компанията постигат балансирано съотношение цена/качество, защото:

 • поддържа се постоянен диалог и партньорски взаимоотношения с доставчици на метали, материали и консумативи;
 • поддържа се постоянен диалог и партньорски взаимоотношения с дистрибуторите, като по този начин се получава обратна връзка клиент-производител;
 • използват се модерни машини и оборудване;
 • всеки следващ изпълнител контролира работата на предишния, което заедно с висока степен на квалификация и опит, осигурява качество и надеждност.

 

СЪВЕТИ КЪМ ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ ЗАКУПУВАНЕ НА ПЕЛЕТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ GREYKO:

 • Купувайте пелетни съоръжения GREYKO само и единствено от дистрибутор, а не по интернет! Това ще Ви спести много нерви и дискомфорт в бъдеще!
 • Потърсете най-близкия до Вас оторизиран дистрибутор.
 • Попитайте в какъв срок ще бъде доставена поръчката.
 • Попитайте за условията за монтаж, настройка и пуск на съоръжението.
 • Попитайте за условията за поддръжка и сервиз на съоръжението. За колко време ще бъдете посетени от сервизния техник и при какви условия, ако живеете на отдалечено място от магазина/офиса на дистрибутора.
 • Имайте поне два телефонни номера за връзка с дистрибутора.
 • За всякакви въпроси, обръщайте се към дистрибутора!

 

 

error: Content is protected !!