Пелетните горелки GREYKO RB и BMG 25/33 N работят успешно, както с висококачествени пелети, така и с пелети с нисък клас на качество (високо пепелно съдържание, високо пепело и шлакоотделяне) с диаметър от 6 до 8 mm.

Пелетните горелки GREYKO RB и BMG 25/33 N работят успешно, както с висококачествени пелети, така и с пелети с нисък клас на качество (високо пепелно съдържание, високо пепело и шлакоотделяне) с диаметър от 6 до 8 mm.

Пелетните горелки GREYKO RB и BMG 25/33 N работят успешно, както с висококачествени пелети, така и с пелети с нисък клас на качество (високо пепелно съдържание, високо пепело и шлакоотделяне) с диаметър от 6 до 8 mm.

Пелетните горелки GREYKO RB и BMG 25/33 N работят успешно, както с висококачествени пелети, така и с пелети с нисък клас на качество (високо пепелно съдържание, високо пепело и шлакоотделяне) с диаметър от 6 до 8 mm.

Промоция

ГРЕЙКО – КОМФОРТ ЗА ВСИЧКИ!

ПОТЪРСЕТЕ НАШИТЕ ДИСТРИБУТОРИ!

    Пелетните горелки са подходящи за отопление на апартаменти, еднофамилни къщи, офиси, малки хотели и др.

         Работата на пелетна горелка Greyko RB може да видите тук:

http://youtu.be/f9hFcf9Vjrw

http://youtu.be/OC92gY102P4

http://youtu.be/Wdfur6ok1CI

 

Сравнителна таблица на различните видове горива,  използвани за отопление.

 Гориво

 Калоричност

КПД на котела

Цена на горивото

Специф.   цена на топлинна енергия BGN/kWh

Разходи за отоплението
за 1 месец

BGN/месец

Агропелети

4.2 kWh/kg

 88%

170 BGN/t

0.046

124,90

 Дърва за огрев

 3,14 kWh/kg

 70%

145,28 BGN/t

0,066

180,30

 Лигнитни въглища

 6,2 kWh/kg

 70%

 380 BGN/t

0,087

238,00

 Дървесни пелети

 4,88 kWh/kg

 88%

 360 BGN/t

0,083

227,50

 Природен газ

 9,01 kWh/m3

 90%

804 BGN/1000 nm3

0,099

270,50

 Електроенергия

 1,00 kWh

 99%

0,171 BGN/kWh

0,172

470,60

 Пропан-бутан

 12,80 kWh/kg

 90%

 2 101,56 BGN/t

0,182

497,50

 Дизелово гориво

 11,63 kWh/kg

 88%

 2 057,41 BGN/t

0,201

548,40

Изчисленията са направени за отопление на жилище с площ 120 кв.м.

На Вашето внимание предлагаме: пелетна горелка, пелети, агропелети, отопление, котел
парно, пелетен котел, енергийна ефективност, биомаса, евтино отопление, екологично.

read more